[act:wash] vaše ruka a žít!

Hrát jeden slovník [nom:game].

_ _ _ je, být jeden [nom:word].

Tá slovník mít tá [nom:word].

Cestina Slovník -